Back

Studia dualne – łączenie studentów z pracodawcami

Studia dualne to innowacyjne powiązanie wiedzy akademickiej z bezpośrednim doświadczeniem zdobywanym u pracodawcy – już od pierwszego roku studiów.

BEZPŁATNE STUDIA STACJONARNE 100% FINANSOWANE z EFS

W roku akademickim 2020/2021 uruchomione zostały toki bezpłatnych studiów stacjonarnych.
Na realizację studiów Uczelnia pozyskała prawie 7,7 mln zł z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w ramach Działania 3.1 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Korzyści dla studenta

 1. W momencie rozpoczęcia nauki jako student, zostajesz stażystą i od pierwszego roku studiów zaczynasz zdobywać swoje doświadczenie zawodowe ściśle powiązane z Twoim kierunkiem studiów.
 2. Otrzymujesz możliwość nauki wg programu kształcenia opracowanego wraz z przedstawicielami firm partnerskich – dlatego zdobędziesz umiejętności i kompetencje potrzebne na rynku pracy.
 3. Okresy nauki i pobytu na stażu przeplatają się przez cały okres studiów, więc zdobytą wiedzę na Uczelni, możesz od razu wykorzystać i uzupełniać o niezbędne umiejętności w danym zawodzie.
 4. Wykładowcy to praktycy pracujący w danej branży, dzięki czemu poznasz ich środowisko pracy i zweryfikujesz na etapie nauki swoje wyobrażenie o przyszłym zawodzie.
 5. Studia są bezpłatne, natomiast za wykonywaną pracę podczas stażu będziesz otrzymywać wynagrodzenie, łącznie wynoszące od 12 600 zł do 18 900 zł.
 6. Twoje szanse na zatrudnienie po zakończonych studiach wzrosną o 100%.

Korzyści dla pracodawcy

 1. Narzędzie wspierające procesy rekrutacyjne w firmie.
 2. Szansa na wyłowienie talentów i pozyskanie efektywnej kadry oraz kreowanie wizerunku firmy jako pracodawcy z wyboru.
 3. Wykształcenie wzorców zachowań i umiejętności dostosowanych do charakteru i potrzeb firmy. Dzięki stałemu rozwojowi zawodowemu studenta – perspektywa pozyskania lojalnego, kompetentnego pracownika.
 4. Absolwenci po zakończonych studiach i stażu są przygotowani do pracy na odpowiedzialnych stanowiskach.
 5. Współpraca środowiska nauki i biznesu. Realny udział w opracowywaniu programów kształcenia. Możliwość zgłoszenia tematu prac dyplomowej, wspierającego działalność firmy, np. przy planowaniu strategii rozwoju czy wprowadzając na rynek nowy produkt.
 6. Brak kosztów związanych z wyszkoleniem przyszłego pracownika.

ADMINISTRACJA
studia Iº stacjonarne

Dzięki studiom poznasz najważniejsze regulacje prawne pozwalające na zrozumienie zasad działania nowoczesnej administracji rządowej i samorządowej.

ponad 50% zajęć  to zajęcia praktyczne u pracodawcy

Specjalności:

FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ
studia Iº stacjonarne

Obecnie jeden z najpopularniejszych kierunków studiów. Nic w tym dziwnego – studia te są wartościowe i mogą gwarantować dobrą i pewną pracę nie którym już na początku zawodowej kariery.

ponad 50% zajęć  to zajęcia praktyczne u pracodawcy

Specjalność:

INFORMATYKA
studia IIº stacjonarne

To kierunek dla ludzi kreatywnych i otwartych, którzy chcą osiągnąć sukces w prowadzeniu własnej firmy lub na stanowiskach menedżerskich

ponad 50% zajęć  to zajęcia praktyczne u pracodawcy

Specjalności:

ZARZĄDZANIE
studia IIº stacjonarne

To kierunek dla ludzi kreatywnych i otwartych, którzy chcą osiągnąć sukces w prowadzeniu własnej firmy lub na stanowiskach menedżerskich 

ponad 50% zajęć to zajęcia praktyczne u pracodawcy

Specjalności: