Back

Studenci z niepełnosprawnością

Akademia WSEI  wychodzi naprzeciw potrzebom osób niepełnosprawnych
w środowisku akademickim.

Z myślą o studentach niepełnosprawnych szkoła stale wprowadza liczne rozwiązania, mające ułatwić ich funkcjonowanie na uczelni
– likwiduje bariery komunikacyjne, architektoniczne i emocjonalne przeszkadzające w funkcjonowaniu w życiu studenckim.

 

NASZYM STUDENTOM ZAPEWNIAMY

Kontakt:

e-mail: bon@wsei.lublin.pl

tel. 81 749 32 20