Procedura rekrutacji kandydata na studia I stopnia

KROK 1 - WYPEŁNIJ DOKUMENTY

Ważne: Wykonaj skany powyższych dokumentów.

KROK 2 - PRZYGOTUJ DOKUMENTY

 • Skan świadectwa dojrzałości (oryginał należy przedłożyć w Uczelni do wglądu celem potwierdzenia zgodności skanu/kopii z oryginałem w terminie do 30 września br.)
 • Skan świadectwa ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej
 • Fotografie legitymacyjną (3,5 x 4,5) – w wersji elektronicznej
 • W przypadku studiów pielęgniarskich
  • Skan dyplomu pielęgniarskiego (oryginał należy przedłożyć w Uczelni do wglądu celem potwierdzenia zgodności skanu/kopii z oryginałem w terminie do do 30 września br.)
  • Skan dokumentu potwierdzającego prawo wykonywania zawodu (oryginał należy przedłożyć w Uczelni do wglądu celem potwierdzenia zgodności skanu/kopii z oryginałem w terminie do 30 września br.)
 • W przypadku studiów inżynierskich
  • Zaświadczenie od lekarza medycyny pracy (oryginał należy przedłożyć w Uczelni w terminie do 30 września br.) skierowanie na badania

KROK 3 - WYŚLIJ KOMPLET DOKUMENTÓW

 1. Przygotowane skany dokumentów i fotografię prześlij pocztą elektroniczną na adres bos@wsei.lublin.pl – w temacie wiadomości wpisz swoje Nazwisko i Imię.
 2. Wszelkie wyjaśnienia dodatkowe uzyskasz w Biurze Obsługi Studenta (BOS) –
  : 81 749 17 77, od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 16:00.
 3. Do dnia 10.10.2021r. dokonaj opłaty za studia zgodnie z informacjami i cennikiem zamieszczonymi na stronie https://rekrutacja.wsei.lublin.pl/rekrutacja/oplaty/

KROK 1 - WYPEŁNIJ DOKUMENTY

Ważne: Wykonaj skany powyższych dokumentów.

KROK 2 - PRZYGOTUJ DOKUMENTY

 • Kopia świadectwa dojrzałości (oryginał należy przedłożyć w Uczelni do wglądu celem potwierdzenia zgodności skanu/kopii z oryginałem w terminie do 31 sierpnia br.)
  (Osoby przystępujące do matury w 2020r. dostarczają oryginał świadectwa niezwłocznie po jego otrzymaniu  – nie później niż do dnia 15 września br.)
 • Kopia świadectwa ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej
 • Fotografie legitymacyjne (3,5 x 4,5) – 2 sztuki
 • W przypadku studiów pielęgniarskich
  • Kopia dyplomu pielęgniarskiego (oryginał należy przedłożyć w Uczelni do wglądu celem potwierdzenia zgodności skanu/kopii z oryginałem w terminie do 31 sierpnia br.)
  • Kopia dokumentu potwierdzającego prawo wykonywania zawodu (oryginał należy przedłożyć w Uczelni do wglądu celem potwierdzenia zgodności skanu/kopii z oryginałem w terminie do 31 sierpnia br.)
 • W przypadku studiów inżynierskich
  • Zaświadczenie od lekarza medycyny pracy (oryginał należy przedłożyć w Uczelni w terminie do 31 sierpnia br.) skierowanie na badania

KROK 3 - ZŁOŻENIE DOKUMENTÓW

 • Wypełnione dokumenty w wersji papierowej, kopie świadectw i zdjęcia prześlij tradycyjną pocztą na adres: Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie, ul. Projektowa 4, 20-209 Lublin z dopiskiem na kopercie REKRUTACJA.

lub

 • Wypełnione dokumenty w wersji papierowej, kopie świadectw i zdjęcia złóż osobiście w siedzibie Uczelni w Lublinie, ul. Projektowa 4 w specjalnie przygotowanym punkcie zdawczym
 1. Wszelkie wyjaśnienia dodatkowe uzyskasz w Biurze Obsługi Studenta (BOS) – 81 749 17 77, od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 16:00.
 2. Do dnia 10.10.2020r. dokonaj opłaty za studia zgodnie z informacjami i cennikiem zamieszczonymi na stronie https://rekrutacja.wsei.lublin.pl/rekrutacja/oplaty/

Procedura rekrutacji kandydata na studia II stopnia

KROK 1 - WYPEŁNIJ DOKUMENTY

Ważne: Wykonaj skany powyższych dokumentów.

KROK 2 - PRZYGOTUJ DOKUMENTY

 • Skan świadectwa dojrzałości (oryginał należy przedłożyć w Uczelni do wglądu celem potwierdzenia zgodności skanu/kopii z oryginałem w terminie do 30 września br.)
 • Skan Dyplomu (część A) ukończenia studiów I stopnia (oryginał należy przedłożyć w Uczelni do wglądu celem potwierdzenia zgodności skanu/kopii z oryginałem w terminie do 30 września br.)
 • Skan Suplementu (część B dyplomu) / indeks (oryginał należy przedłożyć w Uczelni do wglądu celem potwierdzenia zgodności skanu/kopii z oryginałem w terminie do 30 września br.)
 • Fotografie legitymacyjną (3,5 x 4,5) – w wersji elektronicznej
 • W przypadku studiów pielęgniarskich
  • Zaświadczenie od lekarza medycyny pracy (oryginał należy przedłożyć w Uczelni w terminie do 31 sierpnia br.) skierowanie na badania

KROK 3 - WYŚLIJ KOMPLET DOKUMENTÓW

 1. Przygotowane skany dokumentów i fotografię prześlij pocztą elektroniczną na adres bos@wsei.lublin.pl – w temacie wiadomości wpisz swoje Nazwisko i Imię.
 2. Wszelkie wyjaśnienia dodatkowe uzyskasz w Biurze Obsługi Studenta (BOS) –
  : 81 749 17 77, od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 16:00.
 3. Do dnia 10.10.2021r. dokonaj opłaty za studia zgodnie z informacjami i cennikiem zamieszczonymi na stronie https://rekrutacja.wsei.lublin.pl/rekrutacja/oplaty/

KROK 1 - WYPEŁNIJ DOKUMENTY

Ważne: Wykonaj skany powyższych dokumentów.

KROK 2 - PRZYGOTUJ DOKUMENTY

 • Kopia świadectwa dojrzałości (oryginał należy przedłożyć w Uczelni do wglądu celem potwierdzenia zgodności skanu/kopii z oryginałem w terminie do 31 sierpnia br.)
 • Kopia Dyplomu (część A) ukończenia studiów I stopnia (oryginał należy przedłożyć w Uczelni do wglądu celem potwierdzenia zgodności skanu/kopii z oryginałem w terminie do 31 sierpnia br.)
 • Kopia Suplementu (część B dyplomu) / indeks (oryginał należy przedłożyć w Uczelni do wglądu celem potwierdzenia zgodności skanu/kopii z oryginałem w terminie do 31 sierpnia br.)
 • Fotografie legitymacyjne (3,5 x 4,5) – 2 sztuki
 • W przypadku studiów pielęgniarskich
  • Zaświadczenie od lekarza medycyny pracy (oryginał należy przedłożyć w Uczelni w terminie do 31 sierpnia br.) skierowanie na badania

KROK 3 - ZŁOŻENIE DOKUMENTÓW

 • Wypełnione dokumenty w wersji papierowej, kopie świadectw i zdjęcia prześlij tradycyjną pocztą na adres: Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie, ul. Projektowa 4, 20-209 Lublin z dopiskiem na kopercie REKRUTACJA.

lub

 • Wypełnione dokumenty w wersji papierowej, kopie świadectw i zdjęcia złóż osobiście w siedzibie Uczelni w Lublinie, ul. Projektowa 4 w specjalnie przygotowanym punkcie zdawczym
 1. Wszelkie wyjaśnienia dodatkowe uzyskasz w Biurze Obsługi Studenta (BOS) – 81 749 17 77, od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 16:00.
 2. Do dnia 10.10.2020r. dokonaj opłaty za studia zgodnie z informacjami i cennikiem zamieszczonymi na stronie https://rekrutacja.wsei.lublin.pl/rekrutacja/oplaty/

Procedura rekrutacji kandydata na studia jednolite magisterskie

KROK 1 - WYPEŁNIJ DOKUMENTY

Ważne: Wykonaj skany powyższych dokumentów.

KROK 2 - PRZYGOTUJ DOKUMENTY

 • Skan świadectwa dojrzałości (oryginał należy przedłożyć w Uczelni do wglądu celem potwierdzenia zgodności skanu/kopii z oryginałem w terminie do 30 września br.)
 • Skan świadectwa ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej
 • Fotografie legitymacyjną (3,5 x 4,5) – w wersji elektronicznej

KROK 3 - WYŚLIJ KOMPLET DOKUMENTÓW

 1. Przygotowane skany dokumentów i fotografię prześlij pocztą elektroniczną na adres bos@wsei.lublin.pl – w temacie wiadomości wpisz swoje Nazwisko i Imię.
 2. Wszelkie wyjaśnienia dodatkowe uzyskasz w Biurze Obsługi Studenta (BOS) –
  : 81 749 17 77, od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 16:00.
 3. Do dnia 10.10.2021r. dokonaj opłaty za studia zgodnie z informacjami i cennikiem zamieszczonymi na stronie https://rekrutacja.wsei.lublin.pl/rekrutacja/oplaty/

KROK 1 - WYPEŁNIJ DOKUMENTY

Ważne: Wykonaj skany powyższych dokumentów.

KROK 2 - PRZYGOTUJ DOKUMENTY

 • Kopia świadectwa dojrzałości (oryginał należy przedłożyć w Uczelni do wglądu celem potwierdzenia zgodności skanu/kopii z oryginałem w terminie do 31 sierpnia br.)
  (Osoby przystępujące do matury w 2020r. dostarczają oryginał świadectwa niezwłocznie po jego otrzymaniu  – nie później niż do dnia 15 września br.)
 • Kopia świadectwa ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej
 • Fotografie legitymacyjne (3,5 x 4,5) – 2 sztuki

KROK 3 - ZŁOŻENIE DOKUMENTÓW

 • Wypełnione dokumenty w wersji papierowej, kopie świadectw i zdjęcia prześlij tradycyjną pocztą na adres: Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie, ul. Projektowa 4, 20-209 Lublin z dopiskiem na kopercie REKRUTACJA.

lub

 • Wypełnione dokumenty w wersji papierowej, kopie świadectw i zdjęcia złóż osobiście w siedzibie Uczelni w Lublinie, ul. Projektowa 4 w specjalnie przygotowanym punkcie zdawczym
 1. Wszelkie wyjaśnienia dodatkowe uzyskasz w Biurze Obsługi Studenta (BOS) – 81 749 17 77, od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 16:00.
 2. Do dnia 10.10.2020r. dokonaj opłaty za studia zgodnie z informacjami i cennikiem zamieszczonymi na stronie https://rekrutacja.wsei.lublin.pl/rekrutacja/oplaty/

Gratulujemy! Zostałeś studentem WSEI