Nauka i badania

Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji prowadzi szeroką działalność naukową w kilku formach.

Należą do niej badania naukowe oraz projekty badawcze, prowadzone przez pracowników naukowych uczelni. Działalność naukowa znajduje również odzwierciedlenie w organizowaniu licznych seminariów i konferencji naukowych i naukowo-dydaktycznych, w trakcie których prezentowane są wyniki prowadzonych badań.

Działalność naukowa Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji obejmuje również prace badawcze w ramach nowoczesnych laboratoriów Centrum Informatyzacji i Bezpieczeństwa Transportu oraz  Centrum Diagnostyki, Badań i Analiz WSEI.

LABORATORIA WSEI

Zapraszamy do zapoznania się z działalnością naukową i badawczą uczelni