Back

WYBIERAJĄC STUDIA W JĘZYKU ANGIELSKIM

» OTRZYMASZ DYPLOM UKOŃCZENIA STUDIÓW W JĘZYKU ANGIELSKIM potwierdzający wysokie kwalifikacje zawodowe

» PODNIESIESZ SWOJE KWALIFIKACJE JĘZYKOWE i zapoznasz się z fachową terminologią bez potrzeby uczestniczenia
w dodatkowych zajęciach kursach

» BĘDZIESZ STUDIOWAĆ ZE STUDENTAMI Z WIELU KRAJÓW, poznasz ich kulturę, tradycję i zawrzesz niepowtarzalne znajomości

» PRZYGOTUJESZ SIĘ do przyszłych wyjazdów na praktyki zagraniczne i pracy w korporacjach o międzynarodowym profilu

» NAWIĄŻESZ MIĘDZYNARODOWE KONTAKTY wpływające pozytywnie na kształtowanie własne ścieżki kariery

STUDIA KOMERCYJNE

O PRZYJĘCIE NA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA MOGĄ UBIEGAĆ SIĘ:

  • Osoby posiadające polskie świadectwo dojrzałości albo inny dokument uprawniający do ubiegania się o przyjęcie na studia wyższe w Rzeczypospolitej Polskiej.

O PRZYJĘCIE NA STUDIA DRUGIEGO STOPNIA MOGĄ UBIEGAĆ SIĘ:

  • Wszystkie osoby posiadające polski dyplom ukończenia studiów wyższych (co najmniej licencjata) albo inny dokument uznany za równorzędny z odpowiednim polskim dyplomem lub uprawniający do podjęcia takich studiów w kraju, w którym został wydany.

Obywatele polscy i obywatele krajów Unii Europejskiej, starający się o przyjęcie na studia w języku angielskim, rejestrują się w tym samym czasie co kandydaci na studia w języku polskim.

STUDIUJ W JĘZYKU ANGIELSKIM