Back

REKRUTACJA STUDIA I STOPNIA i JEDNOLITE MAGISTERSKIE

 • WYPEŁNIJ DOKUMENTY

  • Studia I stopnia

  Formularz: Studia I stopnia

  • Studia I stopnia

  Formularz: Studia I stopnia – obcokrajowiec
  • Studia jednolite magisterskie Formularz: Studia jednolite
  • Studia jednolite magisterskie Formularz: Studia jednolite – obcokrajowiec

  • Pielęgniarstwo pomostowe

  Formularz: Studia pomostowe
  • Pobierz, wydrukuj, wypełnij ankietę rekrutacyjną
  Ankieta rekrutacyjna
  • Pobierz i zapoznaj się z umową o warunkach odpłatności – studia stacjonarne
  Umowa o warunkach odpłatności
  • Pobierz i zapoznaj się z umową o warunkach odpłatności – studia niestacjonarne
  Umowa o warunkach odpłatności
  • Pobierz, wydrukuj, wypełnij skierowanie lekarskie o zdolności do podjęcia nauki
   dla kandydatów na kierunku:
   • Informatyka
   • Transport
   • Mechanika i Budowa Maszyn
   • Pielęgniarstwo
  Skierowanie do lek. med. pracy

  Przygotowane dokumenty dołącz do dokumentów z kroku 2

 • PRZYGOTUJ DOKUMENTY

  • Kserokopię świadectwa dojrzałości (oryginał do wglądu)
  • Kserokopię świadectwa ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej
  • Kserokopia Dyplomu pielęgniarskiego (oryginał do wglądu)
   – dla kandydatów na “pielęgniarstwo pomostowe”
  • Kserokopia dokumentu potwierdzającego prawo wykonywania zawodu
   – dla kandydatów na “pielęgniarstwo pomostowe”
  • Zaświadczenie o zatrudnieniu – dla kandydatów na “pielęgniarstwo pomostowe”
  • 2 fotografie legitymacyjne (3,5 x 4,5)
  • Kserokopię dowodu osobistego
 • ZŁÓŻ KOMPLET DOKUMENTÓW
  Przyjdź do siedziby WSEI
  przy ul. Projektowej 4 w Lublinie
  i zgłoś się do Biura Obsługi Studenta (BOS)

Gratulujemy! Zostałeś studentem WSEI

REKRUTACJA STUDIA II STOPNIA

 • WYPEŁNIJ DOKUMENTY

  • Studia II stopnia

  Formularz: Studia II stopnia

  • Studia II stopnia

  Formularz: Studia II stopnia – obcokrajowiec
  • Pobierz, wydrukuj, wypełnij ankietę rekrutacyjną
  Ankieta rekrutacyjna
  • Pobierz i zapoznaj się z umową o warunkach odpłatności – studia stacjonarne
  Umowa o warunkach odpłatności
  • Pobierz i zapoznaj się z umową o warunkach odpłatności – studia niestacjonarne
  Umowa o warunkach odpłatności
  • Pobierz, wydrukuj, wypełnij skierowanie lekarskie o zdolności do podjęcia nauki
   dla kandydatów na kierunku:
   • Pielęgniarstwo

   • Transport
  Skierowanie do lek. med. pracy

  Przygotowane dokumenty dołącz do dokumentów z kroku 2

 • PRZYGOTUJ DOKUMENTY

  • Kserokopię świadectwa dojrzałości (oryginał do wglądu)
  • Kserokopię dyplomu ukończenia studiów I stopnia (oryginał do wglądu)
  • Kserokopię suplementu
  • 2 fotografie legitymacyjne (3,5 x 4,5)
  • Kserokopię dowodu osobistego
 • ZŁÓŻ KOMPLET DOKUMENTÓW
  Przyjdź do siedziby WSEI
  przy ul. Projektowej 4 w Lublinie
  i zgłoś się do Biura Obsługi Studenta (BOS)

Gratulujemy! Zostałeś studentem WSEI