Back

TOP Uczelnia 2023

Wysoki poziom kształcenia w Akademii WSEI znajduje odzwierciedlenie w opiniach niezależnych instytucji oceniających jakość kształcenia w szkolnictwie wyższym.

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego opublikowało zestawienie uczelni niepublicznych najbardziej obleganych w  roku akademickim 2021/2022 przez maturzystów. WSEI zajęła 10 miejsce wśród Uczelni niepublicznych prowadzących nabór na studia stacjonarne i niestacjonarne. Warto dodać, że obecnie w Polsce istnieje ponad 200 niepublicznych uczelni wyższych..

Uzyskane certyfikaty i miejsca w rankingach potwierdzają uznanie dla Uczelni, jako przestrzegającą wysokich standardów edukacyjnych, aktywnie wspierającą  swoich studentów i absolwentów w podejmowaniu wyzwań zawodowych i realizacji celów na rynku pracy. Podkreślana jest jakość kształcenia Akademii WSEI , innowacyjność oferty dydaktycznej, kreatywność, pro-studencka postawa kadry, aktywna działalność naukowo-badawcza na światowym poziomie oraz  silna orientacja praktyczna studiów.

Uczelnia Liderów 2022
Certyfikat potwierdza uznanie dla Uczelni Wyższych, które przestrzegają wysokich standardów edukacyjnych, aktywnie wspierają swoich studentów i absolwentów w podejmowaniu wyzwań zawodowych i realizacji celów na rynku pracy.

Dobra Uczelnia, Dobra Praca 2021
Certyfikaty wyróżniają dobre wzorce w sektorze szkolnictwa wyższego w zakresie innowacyjnych
i kreatywnych działań na rzecz tworzenia perspektyw zawodowych.

Wiarygodna Szkoła 2021
Certyfikaty wyróżniają dobre wzorce w sektorze szkolnictwa wyższego w zakresie innowacyjnych
i kreatywnych działań na rzecz tworzenia perspektyw zawodowych.

Najbardziej innowacyjna i kreatywna Uczelnia w Polsce w tworzeniu perspektyw zawodowych
Wyróżnienie potwierdzające pozycję uczelni jako placówki prezentującej najlepsze narzędzia oraz projekty poprawiające status własnych absolwentów na rynku pracy, a także realizującej adekwatne do rynku pracy programy nauczania.

Uczelnia Wyższa Roku 2016
Godło jest potwierdzeniem spełniania najwyższych standardów europejskich programów kształcenia, wkładu w rozwój edukacji oraz autorytetu, jakim cieszy się wśród studentów i specjalistów

Polska Nagroda Innowacyjności 
Nagrodę otrzymują najbardziej innowacyjne oraz kreatywne uczelnie, instytuty naukowo-badawcze, firmy i instytucje, których działalność cechuje innowacyjność i dbałość o sferę badawczo-rozwojową

Certyfikat Akredytacyjny „Studia z Przyszłością”

Decyzją Komisji Akredytacyjnej oceniającej aplikacje w VI i VII edycji Ogólnopolskiego Programu Akredytacji Kierunków Studiów „Studia z Przyszłością”, Certyfikat i Znak Jakości „Studia z Przyszłością” 2022 otrzymały kierunki na  studiach I i II stopnia realizowane w Wyższej Szkole Ekonomii i Innowacji w Lublinie oraz w 2023 r. Logistyka I st.

Polska Nagroda Inteligentnego Rozwoju 2018
Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie została laureatem Polskiej Nagrody Inteligentnego Rozwoju 2018 w kategorii: Uczelnia przyszłości za nowoczesną i wzorcową wielowymiarową współpracę z przedsiębiorstwami i instytucjami administracji publicznej oraz działalność na rzecz środowiska lokalnego i regionu.