TOP Uczelnia 2020

Wysoki poziom kształcenia w WSEI znajduje odzwierciedlenie w opiniach niezależnych instytucji oceniających jakość kształcenia w szkolnictwie wyższym.

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego opublikowało zestawienie uczelni niepublicznych najbardziej obleganych w  roku akademickim 2019/2020 przez maturzystów. Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie, w skali całego kraju, zajęła 8 miejsce wśród uczelni niepublicznych prowadzących nabór na studia niestacjonarne.

W roku akademickim 2019/2020 na I rok studiów przyjętych zostało ogółem ponad 424 tys. osób. Wśród najpopularniejszych kierunków studiów znalazły się informatyka, psychologia, zarządzanie, ekonomia, jak również finanse i rachunkowość oraz logistyka.
Wszystkie te kierunki dostępne są w ofercie edukacyjnej WSEI.

Pełny raport rekrutacji w roku akademickim 2019/2020

WSEI zajęła 19 miejsce w Polsce w Rankingu Niepublicznych Uczelni magisterskich  w 2019 r. (wśród 231 uczelni niepublicznych), to skok o 3 pozycje w stosunku do roku ubiegłego i po raz kolejny jesteśmy najlepsi w województwie.

Uzyskane certyfikaty i miejsca w rankingach potwierdzają uznanie dla Uczelni, jako przestrzegającą wysokich standardów edukacyjnych, aktywnie wspierającą  swoich studentów i absolwentów w podejmowaniu wyzwań zawodowych i realizacji celów na rynku pracy. Podkreślana jest jakość kształcenia WSEI w Lublinie, innowacyjność oferty dydaktycznej, kreatywność, prostudencka postawa kadry, aktywna działalność naukowo-badawcza na światowym poziomie oraz  silna orientacja praktyczna studiów.

Uczelnia Liderów 2020
Certyfikat potwierdza uznanie dla Uczelni Wyższych, które przestrzegają wysokich standardów edukacyjnych, aktywnie wspierają swoich studentów i absolwentów w podejmowaniu wyzwań zawodowych i realizacji celów na rynku pracy.

Dobra Uczelnia, Dobra Praca 2020
Certyfikaty wyróżniają dobre wzorce w sektorze szkolnictwa wyższego w zakresie innowacyjnych
i kreatywnych działań na rzecz tworzenia perspektyw zawodowych.

Wiarygodna Szkoła 2020
Certyfikaty wyróżniają dobre wzorce w sektorze szkolnictwa wyższego w zakresie innowacyjnych
i kreatywnych działań na rzecz tworzenia perspektyw zawodowych.

Najbardziej innowacyjna i kreatywna Uczelnia w Polsce w tworzeniu perspektyw zawodowych
Wyróżnienie potwierdzające pozycję uczelni jako placówki prezentującej najlepsze narzędzia oraz projekty poprawiające status własnych absolwentów na rynku pracy, a także realizującej adekwatne do rynku pracy programy nauczania.

Uczelnia Wyższa Roku 2016
Godło jest potwierdzeniem spełniania najwyższych standardów europejskich programów kształcenia, wkładu w rozwój edukacji oraz autorytetu, jakim cieszy się wśród studentów i specjalistów

Polska Nagroda Innowacyjności 
Nagrodę otrzymują najbardziej innowacyjne oraz kreatywne uczelnie, instytuty naukowo-badawcze, firmy i instytucje, których działalność cechuje innowacyjność i dbałość o sferę badawczo-rozwojową

Polska Nagroda Inteligentnego Rozwoju 2018
Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie została laureatem Polskiej Nagrody Inteligentnego Rozwoju 2018 w kategorii: Uczelnia przyszłości za nowoczesną i wzorcową wielowymiarową współpracę z przedsiębiorstwami i instytucjami administracji publicznej oraz działalność na rzecz środowiska lokalnego i regionu.