Back

WYPEŁNIJ DOKUMENTY

Formularz aplikacyjny
 • Pobierz i zapoznaj się z umową o warunkach studiów – Informatyka I stopnia
 Umowa – Informatyka
 • Pobierz i zapoznaj się z umową o warunkach studiów – Pielęgniarstwo I stopnia
 Umowa – Pielęgniarstwo
 • Pobierz i zapoznaj się z umową o warunkach studiów – Zarządzanie I stopnia
 Umowa – Zarządzanie
 • Pobierz i zapoznaj się z umową o warunkach studiów – Ekonomia II stopnia
 Umowa – Ekonomia

Przygotowane dokumenty dołącz do dokumentów z kroku 2

PRZYGOTUJ DOKUMENTY

 • Kserokopię świadectwa dojrzałości (oryginał do wglądu)
 • Kserokopia świadectwa ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej (oryginał do wglądu)
 • Kserokopię dowodu osobistego
 • 2 aktualne fotografie, zgodne z wymaganiami obowiązującymi przy wydawaniu dowodów osobistych
 • Zaświadczenie o stopniu niepełnosprawności
dodatkowo na studia II stopnia:
 • Kserokopia Dyplomu (część A) ukończenia studiów I stopnia (oryginał do wglądu)
 • Kserokopia Suplementu (część B dyplomu) / indeks (oryginał do wglądu)

Skany przygotowanych dokumentów prześlij na studyenglish@eiu.edu.pl. W tytule mail proszę o wpisanie: Imię, Nazwisko, Nazwa kierunku.

OCZEKUJ NA INFORMACJĘ O ZAKWALIFIKOWANIU DO PROJEKTU przesłaną na podany adres e-mail

a następnie 

ZŁÓŻ KOMPLET DOKUMENTÓW

Przyjdź do siedziby WSEI
przy ul. Projektowej 4 w Lublinie
i zgłoś się do Międzywydziałowego Dziekanatu Studiów Anglojęzycznych (p.216)

UWAGA!!

            Kandydaci, którzy przysłali dokumenty niekompletne lub przygotowane niezgodnie z wymaganiami nie będą brani pod uwagę w procesie  rekrutacyjnym.