Promocja „bezpłatny semestr”

Kandydat składający komplet dokumentów do końca danego miesiąca, bierze udział w losowaniu nagrody w postaci bezpłatnego pierwszego semestru nauki z wyłączeniem studiów finansowanych z funduszy europejskich. W danym miesiącu przewidziane są nagrody dla 3 osób. Miesiące objęte promocją to – maj, czerwiec, lipiec, sierpień i wrzesień. Promocja „bezpłatny semestr” nie sumuje się z innymi promocjami dla kandydatów na studia w WSEI.

REGULAMIN – Bezpłatny semestr 2020