Praca po studiach

Już po raz drugi wg ministerialnego badania losów absolwentów uczelni polskich realizowanego przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, absolwenci studiów w WSEI w Lublinie najkrócej szukają pracy spośród absolwentów wszystkich uczelni woj. lubelskiego.

Absolwenci Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji  w Lublinie znajdują się w  najkorzystniejszej sytuacji na lubelskim rynku pracy w porównaniu z absolwentami innych lubelskich uczelni. W roku akademickim 2015 liczba absolwentów naszej Uczelni wyniosła 1904 osoby (w tym: 999 absolwentów studiów pierwszego stopnia, 774 absolwentów studiów drugiego stopnia oraz 131 absolwentów studiów jednolitych). W rejestrach Zakładu Ubezpieczeń Społecznych zarejestrowanych było 1702  naszych absolwentów  z roku 2015, jest to  ponad 95 %.

Ponadto porównując wskaźnik wynagrodzeń wśród absolwentów studiów na  lubelskich uczelniach, to absolwenci  Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji w Lublinie zarabiają najwięcej.

Źródło: Ekonomiczne Aspekty Losów Absolwentów, Studia pierwszego stopnia

Liczba absolwentów uczelni

 • PL - 1483
 • KUL - 1610
 • UMCS - 2711
 • UM - 495
 • UP - 1574
 • WSEI - 999

Procent absolwentów obecnych w rejestrach ZUS

 • PL - 63,1%
 • KUL - 42%
 • UMCS - 36,7%
 • UM - 53,3%
 • UP - 61,2%
 • WSEI - 86,9%

Względny wskaźnik bezrobocia

 • PL - 0,35
 • KUL - 0,36
 • UMCS - 0,31
 • UM - 0,33
 • UP - 0,6
 • WSEI - 0,69

Względny wskaźnik zarobków

 • PL - 0,63
 • KUL - 0,43
 • UMCS - 0,46
 • UM - 0,69
 • UP - 0,48
 • WSEI - 0,77

Źródło: Ekonomiczne Aspekty Losów Absolwentów, Studia drugiego stopnia

Liczba absolwentów uczelni

 • PL - 1394
 • KUL - 1452
 • UMCS - 2656
 • UM - 382
 • UP - 743
 • WSEI - 774

Procent absolwentów obecnych w rejestrach ZUS

 • PL - 90,4%
 • KUL - 88,8%
 • UMCS - 90,2%
 • UM - 95,8%
 • UP 85,1%
 • WSEI - 92,6%

Względny wskaźnik bezrobocia

 • PL - 1,25
 • KUL - 1,6
 • UMCS - 1,55
 • UM - 0,99
 • UP - 2,1
 • WSEI - 0,86

Względny wskaźnik zarobków

 • PL - 0,72
 • KUL - 0,5
 • UMCS - 0,53
 • UM - 0,63
 • UP - 0,44
 • WSEI - 0,83

Źródło: Ekonomiczne Aspekty Losów Absolwentów, Studia jednolite

Liczba absolwentów uczelni

 • PL - 0
 • KUL - 660
 • UMCS - 80
 • UM - 557
 • UP - 153
 • WSEI - 131

Procent absolwentów obecnych w rejestrach ZUS

 • PL - 0
 • KUL - 85,6%
 • UMCS - 87,5%
 • UM - 97,3%
 • UP 96,7%
 • WSEI - 89,3%

Względny wskaźnik bezrobocia

 • PL - 0
 • KUL - 1,48
 • UMCS - 1,45
 • UM - 0,18
 • UP - 2,47
 • WSEI - 1,6

Względny wskaźnik zarobków

 • PL - 0
 • KUL - 0,5
 • UMCS - 0,55
 • UM - 0,7
 • UP - 0,45
 • WSEI - 0,59