WSEI współpracuje z jednostkami naukowymi
i biznesowymi na całym świecie

Współpraca z ośrodkami z całego świata obejmuje m.in.

  • program wymiany studentów i pracowników naukowych
  • wymianę studencką w ramach praktyk i staży zawodowych
  • prowadzenie wspólnych badań naukowych
  • wymianę doświadczeń i realizację projektów

Career Tree – CaT

W chwili obecnej jednym z projektów międzynarodowych, realizowanym we współpracy z naukowcami z Turcji, Hiszpanii, Słowenii i Wielkiej Brytanii jest Career Tree – CaT, którego głównym celem jest podniesienie jakości procesu, mającego na celu rozpoznanie predyspozycji, zdolności i zainteresowań zawodowych uczniów szkół średnich, szkół zawodowych oraz dorosłych.

Przeprowadzenie doradztwa i planowania kariery poprzez utworzenie nowoczesnego, modułowego systemu analizy, diagnozy i doradztwa edukacyjno-zawodowego, który będzie wspomagać pracę doradców zawodowych.

CO ROKU NA STUDIA W WSEI DECYDJE SIĘ WIĘKSZA LICZBA STUDENTÓW Z CAŁEGO ŚWIATA

Większa część z nich przyjeżdża zrealizować pełen program studiów w języku polskim lub angielskim, zaś pozostali studenci przyjeżdżają na semestr w ramach wymiany międzynarodowej. W roku akademickim 2017/2018  studia anglojęzyczne rozpoczęło ponad 200 osób z 23 krajów świata na kierunkach: Ekonomia, Zarządzanie, Informatyka i Pielęgniarstwo.