Od wielu lat z powodzeniem pozyskujemy środki europejskie na realizację projektów które przyczyniają się do rozwoju WSEI i wzmocnienia jej potencjału, a także budowania relacji z otoczeniem społeczno-gospodarczym.
Nasze programy kształcenia są tworzone w ścisłej współpracy z pracodawcami.

Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie realizuje projekt z zakresu zintegrowanego programu rozwoju, dzięki któremu studenci rozpoczynający studia w roku akademickim 2018/2019 maja możliwość otrzymania  dofinansowanie ze środków europejskich
nawet do 100% wysokości czesnego, przez cały cykl kształcenia.

Realizowane projekty dotyczą zagadnień koncentrujących się wokół przedsiębiorczości, innowacyjności podnoszenia kompetencji.

Mechanika i budowa maszyn

Specjalność: SZYBKIE PROTOTYPOWANIE

Szybkie prototypowanie (Rapid protyping) jest odpowiedzią na potrzeby gospodarcze związane z szybkim rozwojem nowych urządzeń i maszyn dla rozwiniętych technologicznie społeczeństw. Coraz krótszy czas życia produktów oraz wymogi związane z ich innowacyjnymi własnościami wymuszają zmianę podejścia do ich projektowania.

Dofinansowanie ze środków EFS obejmuje do wysokości 30% czesnego w roku akademickim, od II semestru po pozytywnym zaliczeniu I semestru, przez okres realizacji studiów rozpoczętych w roku akademickim 2018/2019. Ilość miejsc ograniczona.

Zarządzanie

Specjalność: ZARZĄDZANIE FIRMĄ NA RYNKU MIĘDZYNARODOWYM

Dofinansowanie ze środków EFS obejmuje do wysokości 30% czesnego w roku akademickim, od II semestru po pozytywnym zaliczeniu I semestru, przez okres realizacji studiów rozpoczętych w roku akademickim 2018/2019. Ilość miejsc ograniczona.

W roku akademickim 2017/2018 WSEI otrzymała dofinansowanie z EFS na dostosowanie programów kształcenia koncentrujących się wokół przedsiębiorczości, innowacyjności i podnoszenia kompetencji na kierunkach: 

Psychologia I stopnia

W ramach projektu „Budowanie inteligentnych specjalizacji województwa lubelskiego w obszarze zdrowia i potencjału ludzkiego poprzez uruchomienie nowych specjalności i kierunku – psychologia licencjacka w WSEI w Lublinie” finansowanego z  Europejskiego Funduszu Społecznego na kierunku Psychologia licencjacka realizowane są 3 specjalności:

  • Psychologia w biznesie
  • Psychologia w reklamie i marketingu
  • Psychologia w promocji zdrowia

Studia dofinansowane są ze środków EFS do wysokości 30% czesnego przez okres realizacji studiów rozpoczętych w roku akademickim 2017/2018.

Finanse i rachunkowość I stopnia

W ramach projektu „Data science w finansach – dostosowanie kierunku Finanse i Rachunkowość WSEI w Lublinie do potrzeb społeczno-gospodarczych i RSI woj. lubelskiego” finansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego na kierunku Finanse i Rachunkowość realizowana realizowana jest nowa specjalność:

  • Data science w finansach we współpracy z otoczeniem społeczno – gospodarczym

Specjalność  dofinansowana jest ze środków EFS do wysokości 30% czesnego przez okres realizacji studiów rozpoczętych w roku akademickim 2017/2018.

Studia anglojęzyczne
W roku akademickim 2017/2018 uruchomione zostały w ramach projektów europejskich bezpłatne studia stacjonarne dla obywateli polskich i obcokrajowców prowadzone w całości w języku angielskim. Studia finansowane są z EFS w ramach Działania 3.3. „Umiędzynarodowienie polskiego szkolnictwa wyższego”. W związku z tym ostatecznym warunkiem przyjęcia na studia było podpisanie umowy zawierającej poza standardowymi zasadami wynikającymi z Regulaminu Studiów, również wymagania wynikające z zapisów Projektów. Studia w języku angielskim, odbywjął  się na kierunkach:

  • PIELĘGNIARSTWO I stopnia
  • INFORMATYKA I stopnia
  • ZARZĄDZANIE I stopnia
  • EKONOMIA II stopnia
    Bezpłatne studia anglojęzyczne, w roku akademickim 2017/18, rozpoczęło ponad 200 osób z 25 krajów świata.