Od wielu lat z powodzeniem pozyskujemy środki europejskie na realizację projektów które przyczyniają się do rozwoju WSEI i wzmocnienia jej potencjału, a także budowania relacji z otoczeniem społeczno-gospodarczym.
Nasze programy kształcenia są tworzone w ścisłej współpracy z pracodawcami.

W roku akademickim 2019/2020, w Wyższej Szkole Ekonomii i Innowacji w Lublinie, na 12 tokach finansowanych z EFS, studiować będzie ok. 1200 studentów.
Studenci rozpoczynający studia w roku akademickim 2019/2020 mają możliwość otrzymania dofinansowania ze środków europejskich nawet do 100% wysokości czesnego, przez cały cykl kształcenia.

Studia bezpłatne

Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna – 5-cio letnie studia magisterskie uprawniające do zawodu nauczyciela

Ekonomia – studia licencjackie i magisterskie

Transport – studia licencjackie i magisterskie

Mechatronika – studia licencjackie

 

 

BEZPŁATNE STUDIA STACJONARNE  – STUDIA DUALNE

Administracja

 • Administracja publiczna , I st.
 • Administracja cyfrowa, I st. NOWOŚĆ

Finanse i rachunkowość

 • Rachunkowość i zarządzanie podatkami, I st.

Informatyka

 • Cyberbezpieczeństwo i administrowanie systemami informatycznymi, II st.
 • Programowanie i analiza danych, II st.
 • Programowanie i technologie WEB, I st.
 • Sieci i bezpieczeństwo informacji, I st.

Zarządzanie

 • E-biznes & zarządzanie firmą, II st.
 • Zarządzanie w sektorze publicznym i pozarządowym, II st.

Więcej informacji na stronie o Studiach Dualnych 

W roku akademickim 2017/2018 oraz 2018/2019 WSEI otrzymała dofinansowanie z EFS dzięki któremu studenci rozpoczynający studia mieli możliwość otrzymania dofinansowania nawet do 100% wysokości czesnego przez cały cykl kształcenia na kierunkach: 

Mechanika i budowa maszyn

Specjalność: Szybkie prototypowanie, I st.

Zarządzanie

Specjalność: Zarządzanie firmą na rynku międzynarodowym, I st.

Psychologia I stopnia

W ramach projektu „Budowanie inteligentnych specjalizacji województwa lubelskiego w obszarze zdrowia i potencjału ludzkiego poprzez uruchomienie nowych specjalności i kierunku – psychologia licencjacka w WSEI w Lublinie” finansowanego z  Europejskiego Funduszu Społecznego na kierunku Psychologia licencjacka realizowane są 3 specjalności:

 • Psychologia w biznesie
 • Psychologia w reklamie i marketingu
 • Psychologia w promocji zdrowia

Studia dofinansowane są ze środków EFS do wysokości 30% czesnego przez okres realizacji studiów rozpoczętych w roku akademickim 2017/2018.

Finanse i rachunkowość I stopnia

W ramach projektu „Data science w finansach – dostosowanie kierunku Finanse i Rachunkowość WSEI w Lublinie do potrzeb społeczno-gospodarczych i RSI woj. lubelskiego” finansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego na kierunku Finanse i Rachunkowość realizowana realizowana jest nowa specjalność:

 • Data science w finansach we współpracy z otoczeniem społeczno – gospodarczym

Specjalność  dofinansowana jest ze środków EFS do wysokości 30% czesnego przez okres realizacji studiów rozpoczętych w roku akademickim 2017/2018.

Studia anglojęzyczne
W roku akademickim 2017/2018 uruchomione zostały w ramach projektów europejskich bezpłatne studia stacjonarne dla obywateli polskich i obcokrajowców prowadzone w całości w języku angielskim. Studia finansowane są z EFS w ramach Działania 3.3. „Umiędzynarodowienie polskiego szkolnictwa wyższego”. W związku z tym ostatecznym warunkiem przyjęcia na studia było podpisanie umowy zawierającej poza standardowymi zasadami wynikającymi z Regulaminu Studiów, również wymagania wynikające z zapisów Projektów. Studia w języku angielskim, odbywjął  się na kierunkach:

 • PIELĘGNIARSTWO I stopnia
 • INFORMATYKA I stopnia
 • ZARZĄDZANIE I stopnia
 • EKONOMIA II stopnia
  Bezpłatne studia anglojęzyczne, w roku akademickim 2017/18, rozpoczęło ponad 200 osób z 25 krajów świata.